>REFERENCE - Amplituda vala d.o.o. Power of electrical engineering.

Go to content

Main menu:

>REFERENCE


POPIS REFERENCI:
PROJEKTI ELEKTROINSTALACIJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE
ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, TEHNIČKA ZAŠTITA
Projekti elektroinstalacija jake i slabe struje:
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Tuševi, Kamp Krk, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Ulaz, Kamp Krk, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Zona A, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Zona C, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Uređenje parcela, Kamp Turist, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Servisna zona, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Zona D, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Zona F, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Parkiralište, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Beach Bar, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Mini golf, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija 6 Mobile Homes - Servisna zona, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Parcele, Kamp Ježevac, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija Parcele, Kamp Krk, Krk
- Glavni projekt Stambena građevina - Obiteljska kuća, Vrbovec
- Glavni projekt Stambena građevina, Donje Selo
- Glavni projekt Stambena građevina, Donja Bistra
- Glavni projekt Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine, Krk-Grad
- Glavni projekt Stambena građevina, Štokovci
- Glavni projekt Zamjenska stambena građevina, Kloštar Ivanić
- Glavni projekt Stambena građevina, Radovin
- Glavni projekt Stambena građevina, Samobor
- Glavni projekt Poslovna građevina, Stupnik
- Glavni projekt Stambeno poslovna građevina, Velika Mlaka
- Glavni projekt Višestambena građevina /slobodnostojeća/, Crikvenica
- Glavni projekt Višestambena građevina /slobodnostojeća/, Crikvenica
- Glavni projekt Višestambena građevina /slobodnostojeća/, Crikvenica
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje i rekonstrukcije objekta Sanitarni čvor, Kamp Škrila, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje i rekonstrukcije objekta Sanitarni čvor, Kamp Grabovac, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje fitness centra, Zagreb
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje dodavanja polja 20 mobilnih kućica kampa, Kamp Turist Grabovac, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje zone E, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje zone F, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje zone B, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje zone D, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje servisne zone, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje ulaza i recepcije, Kamp Škrila, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake struje praonice i sanitara, Kamp Škrila, Krk
- Tehničko rješenje napajanja pečenjarnice, Kamp Grabovac, Grabovac
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta 10 mobile homes, Kamp Marina, Rabac
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje i rekonstrukcije objekta Sanitarni čvor, Kamp Marina, Rabac
- Izvedbeni projekt automatike pripreme tople vode rekonstrukcije objekta Sanitarni čvor, Kamp Marina, Rabac
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta 56 mobile homes, Kamp Politin, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta 20 mobile homes, Kamp Politin, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta Service area, Kamp Politin, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta 41 pitches, Kamp Politin, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta Kiosk, Kamp Politin, Krk
- Glavni i izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje proširenja i rekonstrukcije objekta 11 ptches, Kamp Ježevec, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja sunčališta hotel Koralj, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja ulaza kamp Bunculuka, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje grill terase, Hotel Koralj, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje kampa AC Turist – zona jezera, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja obalnog pojasa kampa Pušća, Omišalj, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje podignutih kućica kampa AC Turist, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje prizemnih kućica kampa AC Turist, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje kampa s pratećim sadržajima, Smoljanac
- Glavni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije resstorana i izgradnje vanjskog bazena, Kamp Glavotok, Poljica
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja trgovačke zone, Kamp Bunculuka, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja restorana za osoblje i skladišta, Kamp Bunculuka, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije recepcije i ureda, Kamp Bunculuka, Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje sanacije balkona i jacuzzi, Hotel Atrium
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije buffeta, Hotel Atrium
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje Kamp Kanajt, Punat
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja parcela kampa AC Turist, Grabovac
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije sanitara, Kamp Brodica, Punat
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije SPA Sanitarija, Kamp Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje natkrivanja terase plažnog bara, Kamp Škrila
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje natkrivanja parkirališta, Kamp Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje sanitarija plažnog objekta, Kamp Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje rekonstrukcije sanitarija bazena, Kamp Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređivanja parcela za 11 mobile homes, Kamp Škrila
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređivanja objekta za pranje rublja uz SB1, Kamp Škrila
- Glavni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređivanja vanjskog bazena, Punat
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja glamping parcela, Kamp Krk
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje uređenja terase restorana, Kamp Glavotok
- Glavni projekt elektroinstalacija slabe i jake struje recepcije kampa AC Turist, Grabovac

Projekti elektroinstalacija jake i slabe struje stambenih i poslovnih građevina:
- Višeobiteljska stambena građevina
Lokacija: Pag, Veličina: 289,80 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Vela Luka, Veličina: 190,91 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Kucine, Veličina: 185,23 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Novalja, Veličina: 327,70 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Gornje Vrapče, Veličina: 142,03 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Gata, Veličina: 184,96 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Ivanić Grad, Veličina: 276,18 m2
- Stambena građevina s bazenom
Lokacija: Šestine, Veličina: 337,33 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Gračani, Veličina: 386,24 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Donje Selo, Veličina: 161,56 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Krnica, Veličina: 100,00 m2
- Višeobiteljska stambena građevina
Lokacija: Pag, Veličina: 289,80 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Veli Rat, Veličina: 223,54 m2
- Stambena građevina s pomoćnom građevinom
Lokacija: Čučerje, Veličina: 370,86 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Kostrena Lucija, Veličina: 258,13 m2
- Zamjenska stambena građevina
Lokacija: Caginec, Veličina: 136,86 m2
- Individualna stambena građevina
Lokacija: Demerje, Veličina: 304,06 m2
- Obiteljska kuća s garažom
Lokacija: Fužine, Veličina: 98,07 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Pešćenica, Veličina: 243,04 m2
- Dogradnja stambene građevine
Lokacija: Stupnik, Veličina: 310,80 m2
- Gospodarska građevina - Klijet
Lokacija: Hrnjanec, Veličina: 73,92 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Dubrava, Veličina: 397,78 m2
- Poluugrađena zamjenska stambena građevina
Lokacija: Rudeš, Veličina: 145,15 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Domaslovec, Veličina: 163,00 m2
- Stambena građevina sa garažom
Lokacija: Gornji Stenjevec, Veličina: 253,00 m2
- Stambena građevina s pomoćnom građevinom
Lokacija: Podgorje Bistransko, Veličina: 120,31 m2
- Stambena građevina
Lokacija: V. Posavsko, Orle, Veličina: 201,60 m2
- Stambena zgrada
Lokacija: Breška Greda, Veličina: 337,40 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Dereza, Veličina: 248,07 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Buzet, Veličina: 302,59 m2
- Stambena građevina s pomoćnom građevinom
Lokacija: Gornje Podotočje, Veličina: 171,73 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Kostrena Lucija, Veličina: 240,34 m2
- Nadogradnja obiteljske kuće u nizu, Zagreb
- Stambena građevina s pomoćnom građevinom
Lokacija: Virovitica, Veličina: 252,26 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Sevid, Veličina: 127,06 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Korčula, Veličina: 260,92 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Lovrečan, Veličina: 137,81 m2
- Poluugrađena stambena građevina
Lokacija: Blato, Veličina: 177,94 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Silba, Veličina: 165,94 m2
- Stambena građevina s pomoćnom građevinom
Lokacija: Mičevec, Veličina: 315,315 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Bibinje, Veličina: 346,41 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Velika Gorica, Veličina: 208,13 m2
- Stambena građevina
Lokacija: Samobor, Veličina: 333,60 m2
- Obiteljska kuća
Lokacija: Zagreb, Veličina: 346,97 m2
- Stambena građevina s tri stana
Lokacija: Zagreb, Veličina: 397,94 m2
- Individualna stambena zgrada
Lokacija: Horvati, Veličina: 312,77 m2
- Rekonstrukcija stambene građevine
Lokacija: Dubrava
- Obiteljska kuća
Lokacija: Klara, Veličina: 200,40 m2
- Zamjenska stambena i pomoćna zgrada
Lokacija: Rudeš, Veličina: 188,46 m2
- Stambeno poslovna građevina
Lokacija: Dubrava, Veličina: 379,28 m2
- Obiteljska kuća
Lokacija: Zrnovo
- Stambeno poslovna građevina
Lokacija: Vrapče
- Stambeno poslovna građevina
Lokacija: Dugo Selo, Veličina: 3.780 m2
- Poslovna građevina
Lokacija: Stupnik
- Poslovna građevina proizvodno-skladišna
Lokacija: Odranski Obrež
- Zamjenska poslovna građevina
Lokacija: Karlobag
- Stambena zgrada
Lokacija: Rovinj
- Nadstrešnica
Lokacija: Rovišće
- Stambena građevina
Lokacija: Murter Betina
- Proizvodna hala
Lokacija: Garešnica
- Rekonstrukcija - dogradnja bioplinskog postrojenja - trenč silos
 Lokacija: Rovišće
Glavni projekt fotonaponske elektrane:
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Matulji
- Snaga: 9,26kW, Lokacija: Kutina
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Pribislavec
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Gradište
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Pitomača
- Snaga: 7,68 kW, Lokacija: Đurđevac
- Snaga: 24,00 kW, Lokacija: Omiš
- Snaga: 6,84kW, Lokacija: Koprivnički Bregi
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Đurđevac
- Snaga: 7,50 kW, Lokacija: Požega
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Radovanje
- Snaga: 30,00 kW, Lokacija: Delnice
- Snaga: 30,00 kW, Lokacija: Sinj
- Snaga: 8,45 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 20,00 kW, Lokacija: Dekanovec
- Snaga: 4,80 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 8,00 kW, Lokacija: Ruščica
- Snaga: 9,60 kW, Lokacija: Slatina
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Komin
- Snaga: 8,67 kW, Lokacija: Ivankovo
- Snaga: 6,50 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 300,00 kW, Lokacija: Zadar
- Snaga: 258,00 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Belec
- Snaga: 134 kW, Lokacija: Vinkovci
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Cerna
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Ivankovo
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Otok
- Snaga: 40 kW, Lokacija: Retkovci
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Lipovac
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Preko, Ugljan
- Snaga: 5 kW, Lokacija: Hrvace
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Nijemci
- Snaga: 20 kW, Lokacija: Dilj
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 258 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 15 kW, Lokacija: Viškovo
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 72 kW, Lokacija: Jastrebarsko

Glavni projekt fotonaponske elektrane sa baterijskim sustavom:
- Snaga: 453,20 kW, Lokacija: Sisak
- Snaga: 3,12 kW, Off-grid fotonaponska elektrana sa baterijskim sustavom za napajanje Big Board reklamnog panoa, Lokacija: Zaprešić, 2 komada
Izvedbeni projekt fotonaponske elektrane:
- Snaga: 169,50 kW, Lokacija: Solin
- Snaga: 80 kW, Lokacija: Vinkovci
Idejni projekt fotonaponske elektrane:
- Snaga: 13,80 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Viškovo
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Dugopolje
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Donji Andrijevci
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Brodsko Vinogorje
- Snaga: 140 kW, Lokacija: Vinkovci
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Vinkovci
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Ivankovo
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Cerna
- Snaga: 40 kW, Lokacija: Retkovci
- Snaga: 50 kW, Lokacija: Lipovac
- Snaga: 3 kW, Lokacija: Rab
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Vrsar
- Snaga: 423 kW, Lokacija: Vrbovec
- Snaga: 9 kW, Lokacija: Nijemci
- Snaga: 464,36 kW, Lokacija: Kukuljanovo
- Snaga: 419,38 kW, Lokacija: Sinj
- Snaga: 439 kW, Lokacija: Brinje
- Snaga: 8 kW, Lokacija: Oroslavje
- Snaga: 496 kW, Lokacija: Šenkovec
- Snaga: 499 kW, Lokacija: Klana
- Snaga: 495 kW, Lokacija: Novoselec
- Snaga: 423 kW, Lokacija: Čazma
- Snaga: 10 kW, Lokacija: Rakitje
Idejni projekt fotonaponske elektrane sa baterijskim sustavom:
- Snaga: 1.980 kW, Lokacija: Rugvica
Puštanje fotonaponske elektrane u pogon, mjerenje Kvalitete Električne Energije:
- Snaga: 20,00 kW, Lokacija: Oprisavci
- Snaga: 13,80 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Donji Kraljevec
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Matulji
- Snaga: 9,26kW, Lokacija: Kutina
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Pribislavec
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Gradište
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Pitomača
- Snaga: 7,68 kW, Lokacija: Đurđevac
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 24,00 kW, Lokacija: Omiš
- Snaga: 6,84kW, Lokacija: Koprivnički Bregi
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Đurđevac
- Snaga: 7,50 kW, Lokacija: Požega
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Radovanje
- Snaga: 7,68 kW, Lokacija: Bektež
- Snaga: 7,88 kW, Lokacija: Požega
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Varaždin Breg
- Snaga: 30,00 kW, Lokacija: Delnice
- Snaga: 7,88 kW, Lokacija: Lokve
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Varaždin Breg
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Lokve
- Snaga: 30,00 kW, Lokacija: Sinj
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Nova Gradiška
- Snaga: 8,45 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 20,00 kW, Lokacija: Dekanovec
- Snaga: 4,80 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 8,00 kW, Lokacija: Ruščica
- Snaga: 9,60 kW, Lokacija: Slatina
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Komin
- Snaga: 8,67 kW, Lokacija: Ivankovo
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 8,00 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 9,75 kW, Lokacija: Slavonski Brod
- Snaga: 9,66 kW, Lokacija: Čačinci
- Snaga: 10,00 kW, Lokacija: Kastav
- Snaga: 134 kW, Lokacija: Vinkovci
- Snaga: 5 kW, Lokacija: Hrvace
Puštanje fotonaponske elektrane sa baterijskim sustavom u pogon, mjerenje Kvalitete Električne Energije:
- Snaga: 30 kW, Lokacija: Nuštar
 
Ispitivanje električnih instalacija:
 
 
- Lobby bar, Hotel Koralj, Lokacija: Krk
- Hotel Villa Dvor, Lokacija: Omiš
- Stambena građevina, Lokacija: Prezid
- Stambena građevina, Lokacija: Vukojevac Gornji
- Stambena građevina, Lokacija: Zabok
- Centar Gerber, Lokacija: Stuttgart, Njemačka
- Stambena građevina, Lokacija: Rijeka
- Poslovni prostor, Lokacija: Zagreb
- Stambena građevina, Lokacija: Zagreb
- Stambena građevina, Lokacija: Zagreb

Izvedbeni projekt sustava tehničke zaštite:
 
 
- Posjetiteljski centar NP Paklenica
 
- Centar izvrsnosti u obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo, Rovinj
 
- Učenički dom Novi Zagreb, Zagreb
 
- Veleučilište u Slavonskom Brodu
 
- Kamp Smoljanac sa pratećim sadržajima


RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 
Glavni projekti reciklažnih dvorišta i kompostana:
 
 
- RD Varaždinske Toplice
- RD Oprisavci
- RD Gvozd
- RD Jasenovac
- RD Osijek
- RD Vitika
- RD Mala Promina
- RD Senj
- RD Ada Semeljci
- RD Knin
- RD Dubravica, Metković
- RD Diklo
- RD Vitika
- RD Metković
- RD Lončarica
- Kompostana Metković
- Kompostana Zakučac
- RD Varaždin
- RD Bikarac
- RD Senj, Sv. Juraj
- RD Beljavine

SAVJETOVANJE

Savjetovanje:
- Analiza postojećeg stanja elektroinstalacija, procjena budućeg konzuma, potrebni radovi za osiguranje sigurnog i pouzdanog rada elektroinstalacija kampa Grabovac, Lokacija: Grabovac
- Procjena budućeg konzuma, potrebni radovi za osiguranje sigurnog i pouzdanog rada elektroinstalacija kampa Škrila zona E i F, Lokacija: Škrila, Krk
- Izrada više elaborata uštede električne energije

 
VATRODOJAVA

Glavni projekt sustava za dojavu požara
 
 
- Poslovna građevina, Stupnik
 
- Poslovna građevina proizvodno-skladišna, Odranski Obrež
 
- Kamp Smoljanac sa pratećim sadržajima

 
 
CRPNE STANICE

 
Glavni projekt elektroinstalacija crpne stanice
 
 
- CS Perjavica, Zagreb
 
- CS Vrinice, Zagreb
 
- CS Vodoopskrbni cjevovod Mladine Gradunje, Orešje

 
 
CERTIFICIRANJE

 
Ispitivanje i certificiranje elektroinstalacija:
 
 
- Elektroinstalacija fitness centra, Zagreb
 
- Stambena građevina, Supetarska Draga, Rab
 
- Stambena građevina, Mokrice, Oroslavje
 
- Stambeni prostor, Prezid

 
OSTALO

 
Projekt elektroinstalacija jake i slabe struje rekonstrukcije objekta:
 
 
- Sanitarni blok br. 2 „POLITIN“, Lokacija: Kamp Politin, Krk
 
- Rekonstrukcija dijela skladišno poslovne građevine, Lokacija: Zagreb
 
 
 
Projekt elektroinstalacija jake i slabe struje rekonstrukcije proizvodne građevine i prenamjene u industrijski pogon za održavanje i iznamljivanje tekstila:
 
 
- Industrijska praonica rublja sa pripadajućim uredima i pomoćnim prostorijama
 
 Lokacija: Brdovec, Zaprešić, Veličina: 2.500 m2
 
 
 
Snimak izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje:
 
 
- Kotlovnica idustrijske praonice rublja
 
 Lokacija: Brdovec, Zaprešić
 
 
 
Vođenje projekata, konzalting, nadzor:
 
 
- Organiziranje izrade dokumentacije i nadzor nad izradom dokumentacije izvedenog  stanja za objekt West Gate Zaprešić (jaka i slaba struja), nadzor nad otklanjanjem nedostataka.

 
 
 
Tehničko rješenje
 
Opće rasvjete, panik rasvjete i video nadzora, Špilja Veternica, Park prirode Medvednica
Autorska prava©Amplituda vala d.o.o. 2011-2023. Sva prava pridržana.
Back to content | Back to main menu